Thảm Cho Bé Hình Chữ

Tham cho be hinh chu 30cmx30cmx10mm -Thảm cho bé hình chữ 30cmx30cmx10mm là sản phẩm chính của chúng tôi. Ngoài ra chúng tôi còn cung cấp thảm cho bé tập bò, thảm cho bé chơi, thảm cho bé nằm ngồi chơi, thảm cho bé nằm chơi, thảm cho bé nằm, thảm cho bé bò, thảm cho bé ngủ, thảm cho bé yêu, tấm thảm cho bé. Hãy gọi 0923 133 699 gặp Ms. Thủy để được tư vấn tốt nhất!

Bảng báo giá thảm xốp lót nền cho bé:

KÍCH THƯỚC MÀU SẮC GHI CHÚ ĐƠN VỊ ĐƠN GIÁ/VNĐ
1mx1mx26mm ĐỦ MÀU MẶT CHỮ T TẤM 225,000
1mx1mx20mm ĐỦ MÀU MẶT CA RÔ TẤM 205,000
1mx1mx16mm ĐỦ MÀU MẶT CA RÔ TẤM 185,000
60cmx60cmx10mm ĐỦ MÀU MẶT CA RÔ TẤM 40,000
55cmx55cmx10mm ĐỦ MÀU MẶT CA RÔ TẤM 36,000
50cmx50cmx10mm ĐỦ MÀU MẶT CA RÔ TẤM 30,000
30cmx30cmx10mm ĐỦ MÀU MẶT CA RÔ TẤM 14,000

Chú ý: Với kích thước 30cmx30cmx10mm có thảm HÌNH CHỮ, HÌNH SỐHÌNH THÚ cùng giá là 14,000 VNĐ/Tấm

Thảm cho bé hình chữ A 30cmx30cmx10mmThảm cho bé hình chữ B 30cmx30cmx10mmThảm cho bé hình chữ c 30cmx30cmx10mmThảm cho bé hình chữ D 30cmx30cmx10mmThảm cho bé hình chữ E 30cmx30cmx10mmThảm cho bé hình chữ F 30cmx30cmx10mmThảm cho bé hình chữ G 30cmx30cmx10mmThảm cho bé hình chữ H 30cmx30cmx10mmThảm cho bé hình chữ I 30cmx30cmx10mmThảm cho bé hình chữ J 30cmx30cmx10mmThảm cho bé hình chữ K 30cmx30cmx10mmThảm cho bé hình chữ L 30cmx30cmx10mmThảm cho bé hình chữ M 30cmx30cmx10mmThảm cho bé hình chữ N 30cmx30cmx10mmThảm cho bé hình chữ O 30cmx30cmx10mmThảm cho bé hình chữ P 30cmx30cmx10mmThảm cho bé hình chữ Q 30cmx30cmx10mmThảm cho bé hình chữ R 30cmx30cmx10mmThảm cho bé hình chữ S 30cmx30cmx10mmThảm cho bé hình chữ T 30cmx30cmx10mmThảm cho bé hình chữ U 30cmx30cmx10mmThảm cho bé hình chữ V 30cmx30cmx10mmThảm cho bé hình chữ W 30cmx30cmx10mmThảm cho bé hình chữ X 30cmx30cmx10mmThảm cho bé hình chữ Y 30cmx30cmx10mmThảm cho bé hình chữ Z 30cmx30cmx10mm

Share